Analiza portfelowa. Bezpieczne inwestycje. Gra na giełdzie

Analiza portfelowa
Dziedziny zbliĹźone
Warte polecenia
Reklamy

Literatura

Portal który odwiedzasz ma w założeniu przedstawić i wyjaśnić wszystkie problemy związane z analizą portfelową, bezpiecznym inwestowaniem, dywersyfikacją ryzyka, teorią inwestycji kapitałowych, grą na giełdzie i tematami pokrewnymi. Oczywiście kwestia jest tak szeroka, że nie da się jej zamknąć nawet w dużym portalu. Tak więc poniżej prezentuję książki i artykuły, które powinno się przeczytać, aby nabrać szerokiej wiedzy na ten temat. Proszę zaglądać na tą stronę, gdyż lista ta będzie regularnie rosła: 1. Bodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE, Warszawa 2003
 2. Brzeszczyński J., Kelm R., Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-PRESS, Warszawa 2002
 3. Burda Z., Gorlich A, Wacław B., Spectral properties of empirical covariance matrices for data with power-law tails, physics/0603186
 4. Chiang A.C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994
 5. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, PWN, Warszawa 2001
 6. Dembny Artur, Budowa portfeli ograniczonego ryzyka, CeDeWu, Warszawa 2005
 7. Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009
 8. Dorosiewicz Sławomir, Elementy analizy portfelowej statyka - ujęcie matematyczne, SGH, Warszawa 2003
 9. Duffie D., Security Markets. Stochastic Models., Academic Press, San Diego 1988
 10. Elton Edwin J. i Gruber Martin J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-PRESS, Warszawa 1998
 11. Francis Jack C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG-Press, Warszawa 2000
 12. Gabryelczyk Katarzyna, Fundusze inwestycyjne, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006
 13. Gatley E. Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe., WIG-Press, Warszawa 1999
 14. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG-Press, Warszawa 2001
 15. Górka J., Osińska M., Analiza spektralna stóp zwrotu z inwestycji w akcje, Nowy Rynek Kapitałowy 3/2003
 16. Grinold R.C. i Kahn R.N., Active Portfolio Management, PROBUS, Chicago 1995
 17. Haugen R.A., Nowa nauka o finansach, WIG-PRESS, Warszawa 1999
 18. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-PRESS, Warszawa 1996
 19. Jajuga K., Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wyd. AE, Wrocław 2000
 20. Jajuga K. i T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 21. Jones K. C., Digital Portfolio Theory, Computational Economics, 18/2001
 22. Karwowski J., Łyszczak M., Indeksy giełdowe - konstrukcja i zastosowanie, Bank i Kredyt nr 4-5/1994, s. 48-54.
 23. Mantegna Rosario N., Stanley Eugene H., Ekonofizyka-wprowadzenie, PWN, Warszawa 2001
 24. Peters E.E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-PRESS 1997
 25. Reilly Frank K., Brown Keith C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, 2001
 26. Siejkowski S., Zalewski G., Indeksy giełdowe, Parkiet 03.01.1995
 27. Solarz Jan K., Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, PWN, Warszawa 2008
 28. Szyszka A., Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wyd. AE, Poznań 2003
 29. Tadion J.M.W., Rozszyfrować rynek, WIG-PRESS, Warszawa 1999
 30. Tarczyński W., Rynki kapitałowe vol.2. Analiza portfelowa. Analiza banków., Agencja wydawnicza PLACET, Warszawa 1997
 31. Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004
 32. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001
 33. Tarczyński W. (red. praca zbiorowa), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część I i II. Szczecin 2002
 34. Tarczyński W. (red. praca zbiorowa), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część I i II. Szczecin 2004
 35. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998
 36. Wierzbicki M., Analiza portfelowa, MOTTE, Łódź 1995
 37. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2006
MWi © 2007-2012